odborné pojmy

 

Význam úspory energie

Pravidla úspory energie vymezuje pravidla a postupy pro novostavby a modernizaci dodržujících energetický standard. Cílem tohoto postupu je redukce  spotřeby energie. Příspěvkem  jsou opatření která napomáhají snižovat energetické ztráty. 


 

CO 2 – Skleníkový plyn

Oxid uhličitý je nejedovatý barevně a zápachem neutrální plyn, který při spalování spoluvytváří skleníkový efekt a je spoluodpovědný za klimatické změny. Pokud zmírníme tepelné ztáty a díky tomu  budeme používat menší množství energie na vytápění zmírníme také dopady CO2. 


 

Tepelné vedení a WLG

Stupnice izolačních schopností stavebního materiálu se zaznamenává v W/(mK).to vlastnost je zmiňována v stupnici tepelného vedení (WLG). Oč menší je tato hodnota o to větší j sou tepelně izolační vlastnosti.


 

Vnitřní/venkovní izolace

Vnitřní izolace dává smysl tam, kde není možná izolace ze strany venkovní fasády. Tam je možno s minimálními náklady a slabšími izolačními materiály dosáhnout smysluplného izolování.