OKREŚLENIA FACHOWE

 

Przepisy dot. oszczędności energii:

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku określa jakość budynku z punktu widzenia zużycia energii. Celem jest ograniczenie zużycia energii do czego przyczynia się stosowanie  materiałów izolacyjnych. 


 

CO2  gaz cieplarniany:

Dwutlenek węgla jest to gaz nietrujący, bezwonny i bezbarwny, który powstaje podczas spalania i który przyczynia się do powstania i zmian klimatycznych. Zapobiegając stratom ciepła zmniejsza się  zapotrzebowanie na energię cieplną i tym samym zmniejsza się wydzielanie CO2.


 

Współczynnik przewodzenia ciepła:

Własności izolacyjne materiałów budowlanych są określane współczynnikiem przewodzenia ciepła wyrażonym   w W/(mK). Im niższa wartość tego współczynnika,  tym lepsze własności izolacyjne.


 

Izolacja wewnętrzna / Izolacja zewnętrzna:

Izolację wewnętrzną stosuje się przede wszystkim tam, gdzie nie jest możliwa izolacja elewacji np. w ochronie zabytków. Zastosowanie izolacji wewnętrznej pozwala na osiągnięcie właściwego efektu izolacji przy znacznie niższych kosztach.