Materiały informacyjne

Styropian®

Styropian jest to spienione tworzywo sztuczne , które powstaje ze styrolu w wyniku procesu chemicznego. Styropian składa się w 98% z powietrza i 2 % polistyrenu, który produkowany jest z ropy naftowej.  Materiał izolacyjny styropian jest b. lekki, stabilny, który może podlegać obciążeniom i chroni przed powstawaniem bakterii i mikroorganizmów.


EPS Styropian® i EPS Neopor®

Oznaczenie styropianu EPS oznacza " styropian ekspandowany". Współczynnik przewodzenia ciepła dla styropianu w wykonaniu standardowym wynosi 0,040 W/(m K). Przez dodanie do styropianu grafitu zwiększają się właściwości izolacyjne styropianu o ok. 20%. Styropian z dadatkiem grafitu nosi nazwę neopor i posiada współczynnik przewodzenia ciepła w wys. 0,032 .  Niższa wartość współczynnika przewodzenia ciepła oznacza powiększone  własności izolacyjne.